Hvordan søke?

Hvem kan søke?

Elever som ikke tidligere har fått vedtak som også gjelder skoleåret 2023/24, kan søke om skoleskyss på grunn av særlig farlig skolevei.

Du skal søke kommunen om skoleskyss på grunn av særlig farlig skolevei kun dersom elev bor mindre enn to km (1.trinn) eller mindre fire km (2.-10.trinn) fra skolen. Det vil si, søknader skal gjelde elever som ikke har rett på skoleskyss på grunn av avstand.

Dersom eleven har rett på skoleskyss på grunn av avstand, men du mener at skoleveien fra hjemmet til busstopp er særlig farlig, må du kontakte Agder Kollektivtrafikk (AKT); Det er fylkeskommunen v/AKT som er avgjørelsesmyndighet i disse sakene