Utlevering av jodtabletter

Hvis en atomhendelse rammer oss og myndighetene gir råd om å ta jodtabletter i skoletiden, vil Lindesnes kommune dele ut jodtabletter til elever som har foresattes samtykke til at eleven kan få utlevert og ta jodtablett i skoletiden. Kommunen har ikke anledning til å gi jodtabletter til elever som ikke har foresattes samtykke.

Ved en hendelse utenom skoletid kan foresatte som ikke har tabletter hjemme, hente disse på ett av kommunens utleveringssteder.

Kommunen deler ikke ut jodtabletter til barn i barnehagetiden. Ved en atomhendelse må foresatte som ikke har jodtabletter til sine barnehagebarn i eget hjem, hente dette på et av kommunens utleveringssteder. Informasjon om når og hvor vil bli gitt på SMS. 

Hvorfor ta jodtabletter?

Ved en atomhendelse kan store mengder radioaktivt jod slippes ut, og spres videre i luften vi puster inn og til mat og drikke som vi inntar. Radioaktivt jod tas opp i skjoldbruskkjertelen og kan her gi skadelige seneffekter, som blant annet kreft.

Tablettene vil blokkere for opptaket av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen, og skal bare tas etter råd fra myndighetene.

Ved en atomhendelse er det spesielt viktig at barn og unge under 18 år, gravide og ammende tar tablettene fordi de har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod. Aldersgruppen 18 til 40 år kan også bli anbefalt å ta jodtabletter, men disse har svært liten risiko for kreft i skjoldbruskkjertelen.

Ha jodtabletter i hjemmet!

Kommunen har et lager med jodtabletter som deles ut til de mest sårbare ved en atomhendelse: barn og unge under 18 år, gravide og ammende. Personer i aldersgruppen 18-40 år må sørge for disse selv.

Vi anbefaler alle å ha jodtabletter liggende hjemme. Tablettene kjøpes reseptfritt på apoteket. Pass på at du kjøper jodtabletter ment for en atomhendelse, og ikke vanlig kosttilskudd.

Information in other languages

You can translate this information by pressing the translate button at the top of the website.